Sídlo: nam. 14. října 1307/2, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov

tel: +420 774 305 543, +420 774 315 543

o společnosti

Health communication s.r.o

byla založena v roce 2010 jednatelem Zdeňkem Břeněm. Společnost Health communication s.r.o. se zabývá vzděláváním odborné veřejnosti v oblasti farmacie a medicíny. Vytváří marketingovou komunikací v rámci edukačních projektů v české republice a Slovensku. Health communication vyvíjí a vytváří moderní formy vzdělávání. Jednou z nich je i unikátní 3D vizuální animace a virtuální realita, které napomáhají k vizualizaci určité problematiky v dané oblasti. Cílem je zjednodušit nebo naopak rozvinout a předat odborné informace odborníkům do ordinací a lékáren.

Health communication úspěšně realizuje několik projektů, se kterými se řadí mezi špičku v tomto oboru. V jejím portfoliu jsou odborné kongresy Healthcomm, online vzdělávání Educomm, Healthcomm magazín, Edusestra, Edumedic a Edudental.. Další divize společnosti poskytuje služby v rámci kategorií: kreativní marketing, strategický marketing, obsahový marketing, cílené kampaně, odborné pořádání eventů a to vše pro výrobní společnosti, odbornou i laickou veřejnost. Health Communication spolupracuje s předními farmaceutickými společnostmi a odborníky. Partnery odborných akcí a projektů je více než 120 výrobních a farmaceutických společností. Odborný obsah pomáhá vytvářet s naším týmem více než 40 odborníků z řad lékařů a lékárníků.


EDUKAČNÍ SEMAFOR 2023
Lékárníci & Farm. asistenti
- kongresy Healthcomm
1210
Lékárníci & Farm. asistenti
- 3D 360 kongresy
2798
Lékárníci & Farm. asistenti
- Educomm
2533
Lékaři Edumedic
1689
KAŽDÝM DNEM JE VÁS S NÁMI VÍC

Projekty

Projekt Profesní vzdělávání HC
-
registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009550.Projekt Eduplatforma v.2.0
-

Od listopadu 2017 do září 2019 probíhal projekt zaměřený na vytvoření platformy Eduplatforma v.2.0. pro online formu vzdělávání odborného personálu – konkrétně lékárníků, farmaceutických laborantů, všeobecných sester, doktorů a zubních lékařů. Platforma je zpřístupněna pouze pro tyto segmenty.
Cílem projektu bylo vytvoření platformy Eduplatform, která bude sloužit ke zvýšení úrovně vzdělávání a umožní moderní a pohodlné studium ve formě video přednášek, včetně kompatibility na nejmodernějších zařízeních: pc, tablet a mobilní telefon.

Na projekt Eduplatforma v.2.0 byla poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

naše úspěchy

naše vize

Naším cílem je vytvářet moderní kongresy, konference a online odborné platformy a být informačním mostem mezvýrobními farmaceutickými společnostmi, odbornou veřejností a koncovými pacienty.

Chceme budovat stále nové a užitečné nástroje pro komunikaci produktů důležitých pro zlepšení kvality života..

Chceme vytvářet užitečné komunikační cesty a přinášet odborníkům informace v takové podobě, aby pomáhala rozvíjet všechna důležitá témata která jsou pro zdraví důležitá.

NAŠE PROJEKTY

  • ► HEALTHCOMM PROFESSIONAL – již tradiční odborné kongresy v deseti největších městech ročně navštíví véce než 2000 účastníků kongresu
  • ► HEALTHCOMM SYMPOZIA - odborné akce pro účastníky na různá témata připravujeme na míru dle zájmu o odborná témata po celé České republice a Slovensku.
  • ► HEALTHCOMM ONLINE KONFERENCE – online prostředí pro pořádání online konference a prezentaci firemních expozic.
  • ► HEALTHCOMM 3D KONGRES – online prostředí pro pořádání téměř kopie fyzického kongresu HEALTHCOMM s využitím 3D technologie a plnohodnotném předání odborných informací a firemních sdělení ve 3D expozicích pro obchodní partnery.
  • ► HEALTHCOMM MAGAZÍN – odborný i volnočasový online magazín, která nabízí měsíčně 12.000 a více pročtení čtenářů z řad zaměstnanců lékáren.
  • ► EDUCOMM – odborná online platforma s obsahem ve formě video elearningu, která sdružuje více než 4500 aktivních uživatelů lékárníků a farmaceutických asistentů.
  • ► EDUMEDIC – odborná online platforma s obsahem ve formě video elearningu, která sdružuje aktivní uživatele z řad lékařů a různých oborů
  • ► EDUSESTRA – odborná online platforma s obsahem ve formě video elearningu, která sdružuje více než 2500 uživatelů z řad zdravotních sestřiček a porodních asistentek.
  • ► EDUDENTAL - odborná online platforma s obsahem ve formě video elearningu, která sdružuje aktivní uživatele z řad zubních lékařů
  • ► EDUWIN – partnerský projekt pro interní firemní prostředí k předávání informací v oblasti obchodu a marketingu na obchodní týmy s využitím interního video elearningu.

fotogalerie

Naše interní pravidla jsou pro nás cestou k růstu společnosti

více fotografií
méně fotografií

Komunikujeme jednoduše

informace pro zdraví